De ogen en oren in úw buurt!

Werkgroep buurtpreventie

WERKGROEP

De organisatie van buurtpreventie Hendrik-Ido-Ambacht bestaat uit een intensieve samenwerking tussen vrijwilligers, gemeente en politie. Om deze samenwerking tot een succes te maken is er een werkgroep samengesteld:

 NAMENS DE GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT:

Corné Hoevers (veiligheidsadviseur)

 NAMENS DE POLITIE:

Ton Brouw (wijkagent Centrum), Ruud van Oost (wijkagent Volgerlanden), Helma Luijten, Claudia de Fraaye (wijkagenten Dorp) en Danny Roodnat (wijkagent Krommeweg).

NAMENS BUURTPREVENTIE:

Gertjan Kleinbloesem (algemeen coördinator),  Hans Schippers (operationeel coördinator), Tessa Kleinbloesem (planner). Patrick Langendoen is beheerder van de Nextdoor app.
Martine Metz is verantwoordelijk voor de publieke relaties (PR) voor vragen op dit gebied kunt u mailen naar pr@buurtpreventiehiambacht.nl.

Overleg

De werkgroep komt regelmatig bijeen en bespreekt de dagelijkse gang van zaken waar we als organisatie mee te maken hebben.

Het team

Algemeen Coördinator buurtpreventie
Al geruime tijd ben ik actief bij Buurtpreventie Hendrik-Ido-Ambacht. Sinds januari 2015 ben ik algemeen coördinator. Samen met de werkgroep die bestaat uit een Planner, operationeel coördinator en een assistent coördinator hoop ik buurtpreventie naar een ander niveau te tillen en zorg te dragen voor een leuke en enthousiaste groep vrijwilligers! Samen zijn wij de ogen en oren in uw buurt. Gertjan Kleinbloesem Algemeen coördinator
Operationeel coördinator
Sinds september 2014 ben ik, Hans Schippers, vrijwilliger bij buurtpreventie . Al snel werd mij gevraagd het leidinggevende team van buurtpreventie te versterken als operationeel coördinator. Mijn taak is om de vrijwilligers in overleg met politie de wijken van ons dorp in te sturen. Bij terugkomst rapporteren zij hun bevindingen die zij zijn tegenkomen waarvan dan een rapportage wordt gemaakt die dan gemaild worden naar gemeente ( meldpunt ) politie,jongerenwerkers,Riant en openbare verlichting (ovl).
Planner
Vanaf maart 2017 verzorg ik de planning van de looprondes. Verschillende looprondes worden er elke week weer gelopen door de vrijwilligers van buurtpreventie. Met meer vrijwilligers zijn er meer mogelijkheden en dit maakt het organiseren van de loopavonden flexibeler. Daarom is het belangrijk dat ook ú zich aanmeld als vrijwilliger. Samen zorgen we voor een veilige woonomgeving.
Beheerder Nextdoor
Mijn naam is Patrick Langendoen en ben al sinds eind 2014 actief voor buurtpreventie in onze gemeente. In 1e instantie deed ik alleen looprondes. Later, in oktober 2015 ben ik gestart met het opzetten en dagelijks beheer van de WhatsApp groepen ten behoeve van Buurtpreventie. Dit is begin 2016 over gegaan naar Nextdoor. Ik ben het primaire aanspreekpunt voor bewoners in de online community en doe ook de terugkoppeling richting de algemeen coördinator en de Nederlandse dames en heren van Nextdoor. Ben werkzaam in de IT sector voor een grote internet service provider. Samen met de anderen hoop ik ons dorp veilig te houden!
Wijkagent Oostendam, Kruiswiel
Ik ben Ton Brouw en ben in 2013 overgestapt van de politie in Rotterdam Zuid, waar ik als wijkagent werkte, naar de politie Hendrik Ido Ambacht. Wat mij destijds bij de overstap al direct opviel was de grote sociale controle en cohesie in vergelijking met de “grote” stad Rotterdam. Samenwerking, cohesie, burgerparticipatie, het zijn allemaal mooie termen die pas inhoud krijgen als ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. En dat dit zo is heb ik hier in Ambacht al mogen ervaren. Daarom zijn wij als wijkagenten ook bijzonder blij met de mensen van Buurtpreventie. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers die geheel belangeloos hun tijd beschikbaar stellen om de wijk veiliger en leefbaar te houden. Grote klassen en compliment daarvoor. Wij dragen buurtpreventie dan ook een warm hart toe! Tot ziens in de wijk!
Wijkagent De Volgerlanden
Wij zijn Ruud van Oost en Richard Stuij. Wij zijn samen de wijkagenten van De Volgerlanden. Een mooie wijk, opgebouwd middels het politiekeurmerk veilig wonen, met inmiddels ruim 10000 inwoners. Buurtpreventie is een mooi iets onder het motto ‘door elkaar, voor elkaar’ Voor ons als politie zijn het die extra ogen en oren op straat die we hard nodig hebben. Wij kunnen het als politie niet alleen. Bewoners, de vrijwilligers van buurtpreventie, weten wat een afwijkend beeld is in hun straat of wijk. Wanneer zij dit soort zaken zien en bij ons melden kunnen we met zijn allen zorgen voor een verhoogde leefbaarheid en veiligheid.
Toezichthouder
Ik stel mij graag aan u voor: mijn naam is Marion van Eijnatten en ik ben handhaver/ toezichthouder bij Toezicht Dordrecht. Sinds augustus 2011 ben ik tevens het gezicht en eerste  aanspreekpunt voor Toezicht in Hendrik Ido Ambacht. Wij proberen zoveel mogelijk zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken en het aanspreekpunt te zijn voor u, inwoner van Hendrik Ido Ambacht. Onze  prioriteiten zijn om de zaken op te pakken waar u als burger zich aan ergert, zoals overlast honden, parkeeroverlast, en zwerfvuil. U kunt mij en mijn collega's dus tegenkomen in Hendrik Ido Ambacht. Heeft u nog vragen, of wilt u nog iets weten spreek mij dan gerust aan.  Met vriendelijke groeten, Marion van Eijnatten 
Sinds april 2016 werk ik als handhaver/toezichthouder samen met mijn collega voor Handhaving in Hendrik Ido Ambacht. Wij proberen zoveel mogelijk zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken en pakken diverse zaken op, zoals parkeerproblematiek, afval en het hondenbeleid. Tevens hebben wij een goede samenwerking met de mensen van de buurtpreventie.
Wijkagent
Mijn naam is Danny Roodnat en ben sinds 2015 wijkagent in Hendrik-Ido-Ambacht van de wijken Krommeweg en De Sandeling. Hiervoor ben ik werkzaam geweest als wijkagent in Zwijndrecht. Ik ben trots op de vrijwilligers van buurtpreventie. Een enthousiaste groep mensen die in hun vrije tijd een bijdrage leveren aan een veiligere woonomgeving. Ik kijk weer uit naar een mooi samenwerking met alle vrijwilligers van buurtpreventie.
Wijkagent Dorp
Mijn naam is Helma Luijten en ik ben sinds kort werkzaam als wijkagent in Hendrik-Ido- Ambacht, Centrum, buurt Dorp. Hiervoor ben ik werkzaam geweest als wijkagent in Zwijndrecht. Ik ben aangenaam verrast door de grote club mensen die zijn medewerking verleend aan Buurtpreventie. Het is altijd prettig om te constateren dat er mensen zijn die hun steentje bij willen dragen aan het vergroten van leefbaarheid en veiligheid in hun eigen omgeving. In de korte periode dat ik nu werkzaam ben heb ik de indruk dat buurtpreventie in Hendrik Ido Ambacht staat als een huis. Ik ga ervan uit dat we de samenwerking in de toekomst verder kunnen uitbouwen en onze positie als ogen en oren in de wijk kunnen versterken . Helma Luijten

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com