De ogen en oren in úw buurt!

10 jaar buurtpreventie

Dit jaar is buurtpreventie 10 jaar actief in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit betekent dat buurtpreventie al tien jaar een actieve bijdrage levert aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt. Buurtpreventie vergroot hiermee de veiligheidsbeleving en zorgt voor meer onderlinge verbondenheid tussen bewoners.

Natuurlijk zijn we daar trots op! Maar ook dankbaar. Dankbaar voor alle mensen die dit mogelijk maken. In het bijzonder zijn dat alle 41 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten en het hele jaar te vinden zijn in de buurten van Hendrik-Ido-Ambacht. Heel belangrijk is ook de gemeente. Zij erkennen het belang van buurtpreventie en zorgen voor ondersteuning en benodigdheden. Ook de politie is een belangrijke partner. Zij bieden een luisterend oor, dragen zorg voor de veiligheid en gaan aan de slag met de bevindingen van de lopers. Ook andere partners, zoals handhaving en woningcorporaties, zijn belangrijk voor buurtpreventie.

Hoe werkt het?
Buurtbewoners die de veiligheid en leefbaarheid in de buurt willen verbeteren, kunnen vrijwilliger worden bij buurtpreventie. Als vrijwilliger van buurtpreventie loop je maximaal één keer per week in Hendrik-Ido-Ambacht. In welke buurt dit is, wordt in samenspraak met gemeente en politie bepaald door de coördinatoren. De coördinatie van buurtpreventie bestaat uit een drietal vrijwilligers. Zij onderhouden contacten met de samenwerkende partners en zorgen voor de organisatie. Vertegenwoordigers van het buurtpreventieteam hebben regelmatig overleg met medewerkers van de politie en gemeente. En soms ook met andere partners zoals woningcorporaties. Zo functioneert het buurtpreventieteam als de ogen en oren van de buurt. Binnen de digitale buurten van Nextdoor zijn veel buurtbewoners van Hendrik-Ido-Ambacht met elkaar verbonden. Met meer dan 7000 leden is hier het bereik erg groot binnen onze gemeente. Buurtpreventie is actief op Nextdoor en deelt hier updates en preventieve tips. Deze tips zijn ook te vinden op onze website https://www.buurtpreventiehiambacht.nl/weblog-buurtpreventie/. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een bericht ter voorkoming van bankhelpdeskfraude. Bankhelpdeskfraude is een vorm van oplichting die de afgelopen tijd al veel slachtoffers heeft gemaakt, met name bij mensen boven de 50. De financiële en emotionele schade bij deze slachtoffers is groot. Via de website van buurtpreventie kunnen bewoners lezen hoe deze vorm van fraude te herkennen is.

Effectiviteit
Gemeente en politie zijn blij met de samenwerking met het buurtpreventieteam. Het buurtpreventieteam is een belangrijke bron van informatie. Dat komt gerichte inzet van de politie ten goede. Door buurtpreventieteams zijn er meer meldingen bij de politie en gemeente.

De betrokkenheid bij de preventie maakt dat mensen zich veiliger voelen. Men ervaart een gevoel van controle over de omgeving, heeft meer vertrouwen in andere bewoners of in de politie of heeft het gevoel een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving. Daarnaast houden de mensen die meehelpen een plezierig gevoel over aan nieuwe sociale contacten of een fraaiere openbare ruimte. Bewoners spreken de vrijwilligers en professionals van buurtpreventie regelmatig aan als zij in de wijk lopen. Mensen vertellen daarbij waar zij overlast van ervaren en melden ook weleens verdachte situaties in de wijk. Het team zelf let op allerlei veiligheidsaspecten: kapotte straatlampen, een stoeptegel die gevaarlijk scheef ligt, geblokkeerde vluchtwegen, inbraakgevoeligheid, brandgevaar, enzovoorts.

Doe ook mee!
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan buurtpreventie en aan de veiligheid in uw wijk? Dat kan door (op straat) in gesprek te gaan met het Buurtpreventieteam en bij hen onveilige situaties, overlast, of (mogelijk) verdachte situaties te melden.

U kunt zich natuurlijk ook aanmelden bij het preventieteam om wekelijks mee te lopen. kijk voor meer informatie en voor uw aanmelding op www.buurtpreventiehiambacht.nl of mail naar info@buurtpreventiehiambacht.nl.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com